Konkurs plastyczny „Wiosenne drzewko”

Konkurs plastyczny "Wiosenne drzewko"

Konkurs plastyczny „Wiosenne drzewko”

8 marca 2022 - 16 marca 2022 0:00
Twórcze wiosenne przebudzenie ?
Ośrodek Kultury w Luboniu ogłasza konkurs plastyczny – „Wiosenne drzewko”.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę, wykonaną dowolną techniką plastyczną (rysunek, malunek, wycinanka, dekoracja z plasteliny, modeliny i inne).
Podpisane prace (imię i nazwisko dziecka oraz wiek) należy dostarczyć do siedziby Organizatora wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, do dnia 16 marca 2022r.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
– dzieci od 6 do 9 lat
– dzieci od 10 do 12 lat
Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 18 marca na stronie internetowej www.oklubon.pl oraz na profilu FB.
Dla zwycięzców przewidziano nagrody, które będzie można odebrać 21 marca podczas Muzycznego Powitania Wiosny ?