Zajęcia z gry na gitarze

Gitara – zajęcia indywidualne

Instruktorzy: Paweł Szumiło,  Maciej Wojtkowiak

 Indywidualne podejście od każdego ucznia w zależności od jego predyspozycji i poziomu zaawansowania. Podstawy gry na gitarze akustycznej i klasycznej zawierają naukę gry akordów oraz wykorzystanie gry akordów do konkretnych piosenek. 

Do udziału w zajęciach zapraszamy dzieci i młodzież. Możliwość zaprezentowania nabytych umiejętności gry podczas imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury w Luboniu oraz Miasto Luboń. 

Koszt zajęć ustalany indywidualnie z uczniem przez instruktorów.