Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku

Trwa rekrutacja na kolejny rok akademicki Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku. Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku pragnie służyć dialogowi – spotkaniom osób i kultur przeszłości i teraźniejszości. ULTW jest inicjatywą społeczną środowiska lubońskiego, służącą i wspomagającą osoby starsze pragnące pogłębić swoją wiedzę, pracować twórczo wykorzystując różne formy aktywizacji psychofizycznej i intelektualnej. Jednym z zadań ULTW jest przeciwdziałanie samotności, aktywizacja społeczna osób starszych. ULTW zaprasza wszystkie osoby dorosłe powyżej 50 roku życia zameldowane na terenie miasta Luboń, bez względu na poziom posiadanego wykształcenia. Zapraszamy!

W Ośrodku Kultury w ramach ULTW odbywają się wykłady ze sztuki.

Strona internetowa Uniwersytetu:

http://ultw.pl/