Wokół sztuki, wokół fotografii

Wokół sztuki

Spotkania ze sztuką są zajęciami skierowanymi dla dorosłych i młodzieży zainteresowanej kwestiami odnoszącymi się do sfery wizualnej. Zajęcia będą miały charakter spotkań i wykładów, na których zaprezentujemy różnorodne zagadnienia związane ze sztuką i kulturą. Na spotkaniach omówimy między innymi następujące tematy: Rysunek na przestrzeni wieków, Przedmiot w sztuce, Kolor i emocje, Manipulacja wizualna, Związki sztuki i fotografii, Widzenie i postrzeganie, Analiza dzieła sztuki, Architektura wnętrz oraz wybrane kierunki z historii sztuki. Celem spotkań jest nie tylko zapoznanie się z wymienionymi tematami, ale także nabycie umiejętności analizowania i interpretowania sztuki. Podczas spotkań chcemy nie tylko omawiać różnorodne tematy ale także zachęcać do dyskusji i wymiany zdań. Zajęcia będą odbywać się w czwartki fakultatywnie ze spotkaniami z fotografią.

Wokół fotografii

Cykl zajęć i spotkań poświęconych różnym zagadnieniom związanym z fotografią będzie odbywał się w czwartki, fakultatywnie ze spotkaniami ze sztuką. Zajęcia skierowane są dla dorosłych i młodzieży (począwszy od szkół gimnazjalnych). W czasie spotkań zajmiemy się pojęciami; kompozycji, kolorystyki obrazu, światła, rytmu, kontrast, omówimy także różnice między widzeniem świata poprzez obiektyw aparatu, a oko i mózg człowieka. Część teoretyczna uzupełniona będzie prezentacją różnych dziedzin fotografii (fotografia portretowa, ślubna, krajobrazowa, reklamowa oraz fotografia kreatywna) oraz manipulacji wizualnej i związkom fotografii ze sztuką. W części warsztatowej uczestnicy będą realizować proponowane lub samodzielnie wybrane tematy w technologii fotografii cyfrowej, a efekty ich pracy zostaną wspólnie omówione. Warto dodać, że Ośrodek Kultury we współpracy z uczniami z Gimnazjum nr 1 zrealizował dotychczas kilka, nadzwyczaj interesujących wystawy fotografii (Luboń pełen kontrastów, Moje Marzenia, Mój Przedmiot, O mnie, o Tobie).