Warsztaty muzyczne

Warsztaty muzyczne

Warsztaty muzyczne

23 sierpnia 2022 9:00 - 13:00
We wtorek 23 sierpnia zapraszamy dzieci na kolejne warsztaty muzyczne.
Koszt 20 zł / os.
Zapisy telefoniczne 61 813 00 72 / 500 287 325
W programie:
Warsztaty muzyczne pod tytułem „Muzyka wokół nas” składać się
będą z następujących punktów:
1. Rozgrzewka ruchowo-wokalna (wspólnie z dziećmi nauczyciel wykonuje lekkie ćwiczenia ruchowe a następnie 3-4 ćwiczenia wokalne na obudzenie głosów).
2. Poznawanie dźwięków i ich źródeł (nauczyciel wspólnie z
dziećmi rozmawia o rodzajach i źródłach dźwięku, demonstrując
wybrane przykłady).
3. Śpiewajmy razem cz. 1 (wspólne opracowanie piosenki dziecięcej)
przerwa 15 minut
4. Samoróbka – zrób instrument (dzieci z pomocą prowadzącego tworzą instrument muzyczny)
5. Zobacz dźwięki- tak wygląda muzyka (ćwiczenie na pobudzenie
kreatywności – nauczyciel odtwarza utwór, na podstawie którego dzieci rysują to co słyszą).
6. Śpiewajmy razem cz. 2 (wspólne opracowanie piosenki
dziecięcej + stworzenie tematycznego układu tanecznego i rekwizytów).
przerwa 15 minut
7. Gimnastyka i muzyka + zabawa rytmiczna (taniec połączony z
ćwiczeniami ruchowo- rytmicznymi przy akompaniamencie nauczyciela).
8. Memory instrumentalne (dzieci wspólnie z prowadzącym poznają
świat instrumentów tworząc wspólnie karty memory).
9. Co jest w środku? (Drugi rodzaj memory, który wykorzystuje
mini-instrumenty przygotowane wcześniej przez prowadzącego – dzieci muszę wyłapać różnice dźwiękowe).
10. Relaks (przy spokojnej muzyce dzieci odpoczywają i wyciszają się).
Serdecznie zapraszamy!