Gdy mówienie po polsku było bohaterstwem

Gdy mówienie po polsku było bohaterstwem

Gdy mówienie po polsku było bohaterstwem

2 października 2019 - 25 października 2019

W tzw. Kraju Warty zawód nauczyciela języka polskiego przestał istnieć 28 lutego 1940 r. Dekret Namiestnika Rzeszy Niemieckiej nakazywał zwolnić wszystkich nauczycieli polskich z zajęć w szkołach. Nauczyciele mieli zostać wysiedleni i przeniesieni do miejsc, w których byliby nieszkodliwi. Zatrudniać miano tylko Niemców, a nauka miała być prowadzona wyłącznie po niemiecku. Szkoła miała przygotowywać do pracy fizycznej. Restrykcje hitlerowskiego okupanta na terenach wcielonych do III Rzeszy były znacznie większe niż w Generalnym Gubernatorstwie.

Wśród tysięcy nauczycieli, którzy podjęli się ryzyka i trudu tajnego nauczania znalazło się 6 osób związanych z miastem Luboń.

Byli to:

  • Barbara Kita
  • Walerian Kita
  • Mieczysława Kominek
  • Hanna Kuryłło
  • Wanda Niwińska-Proniewska
  • Irena Rogalewicz

Wystawa, która będzie dostępna w Ośrodku Kultury w Luboniu od 2 września ukazuje sylwetki tych bohaterów. Serdecznie zapraszamy!