50. rocznica wybuchu dekstryny na terenie WPPZ

50. rocznica wybuchu dekstryny na terenie WPPZ

50. rocznica wybuchu dekstryny na terenie WPPZ

22 lutego 2022 11:00 - 13:30

W 50. rocznicę tragicznych wydarzeń, do których doszło na terenie Wielkopolskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego zapraszamy mieszkańców Lubonia na uroczyste obchody upamiętniające ofiary tej katastrofy. Obchody odbędą się we wtorek 22 lutego 2022r. Obok zamieszczamy plan uroczystości.