Galeria

Galeria 2023

GaleriabYrp53A%j5Mclzpj

Zajęcia plastyczne marzec 2021
Ostatnie, zimowe jeszcze, zajęcia plastyczne miały jednak wiosenny charakter. Tematem prac wykonanych przez dzieci była świąteczna pisanka. Skupiliśmy się nad odpowiedzią na pytanie czym jest rytm kształtu i koloru w plastyce i sztuce, a także jak bardzo porządkuje on otaczający nas świat.
Galeria