Wycieczka do Bambergu 2019

Wycieczka do Bambergu 2019
Z okazji 300. rocznicy sprowadzenia osadników z Bambergu na tereny Wielkopolski, w tym także do Lubonia, Ośrodek Kultury w Luboniu chcąc włączyć się w obchody tej rocznicy, zorganizował wycieczkę autokarową do Bambergu.