Spotkania "Wokół sztuki" 2019

Spotkania "Wokół sztuki" 2019
Podczas spotkania w ramach zajęć "Wokół sztuki, wokół fotografii"