Filmowe piątki w OK

Filmowe piątki w OK
W wybrane piątki organizujemy poranne seanse filmowe dla seniorów