Pożegnanie dr Izabelli Szczepaniak

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr Izabelli Szczepaniak, od wielu lat ściśle związanej z Ośrodkiem Kultury w Luboniu.

Dr Izabella Szczepaniak, mieszkanka naszego miasta, regionalistka, specjalizująca się w historii Lubonia, zawodowo zajmująca się dziennikarstwem. Na łamach lokalnej prasy publikowała liczne artykuły na tematy regionalne i historyczne. Niezwykła pasjonatka i znawczyni historii ogólnej, ale przede wszystkim lokalnej.

Ukończyła studia magisterskie z zakresu archeologii polskiej oraz studia doktoranckie z dziedziny teorii kultury na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu. Uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie archeologii i historii.

Od 2015 roku była przewodnikiem na Lubońskim Szlaku Architektury Przemysłowej, dzieląc się z nami swoją wiedzą i pasją.

Prowadziła również spotkania dla uczniów szkół podstawowych i wykłady dla Uniwersytetu Lubońskiego Trzeciego Wieku. Pod koniec 2018 roku nakładem Ośrodka Kultury ukazała się książka autorstwa dr Izabelli Szczepaniak pt. „Dzieje Ziemi Lubońskiej, historia Lasku, Lubonia i Żabikowa”. Za całokształt dokonań dr Izabella Szczepaniak została uhonorowana statuetką Siewca Roku 2018 w kategorii Kultura.

Ostatnie pożegnanie dr Izabelli Szczepaniak odbędzie się 11 stycznia 2024 r. o godzinie 11.00 na cmentarzu komunalnym w Luboniu.

Rodzinie oraz przyjaciołom dr Izabelli Szczepaniak składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja i pracownicy Ośrodka Kultury w Luboniu