Koncert Pasyjny

Fundacja Akademia Muzyki Dawnej kolejny raz zorganizowała dla mieszkańców Lubonia Koncert Muzyki Pasyjnej.

Koncert odbył się w Niedzielę Palmową 2 kwietnia w kościele pw. św. Jana Pawła II w Luboniu.

W tym roku usłyszeliśmy dzieła Domenico Scarlattiego i Giovanniego Battisty Pregolesiego. Solistami słynnego “Stabat Mater” byli: Aleksandra Hanus i Marcin Gadaliński. Orkiestrę poprowadził znakomity dyrygent Paweł Osuchowski.

Fundacja Akademia Muzyki Dawnej jest od lat inicjatorem wielu wydarzeń kulturalnych na terenie Powiatu Poznańskiego. Pomysłodawcą Koncertów Pasyjnych w Luboniu jest Łukasz Nazarczuk muzyk, pedagog, animator kultury.

Tegoroczny VII Koncert Muzyki Pasyjnej w Luboniu odbył się dzięki wsparciu ze strony Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta Luboń oraz Ośrodka Kultury w Luboniu.

Projekt został objęty honorowym patronatem Starosty Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego i Dyrektor Ośrodka Kultury w Luboniu Pani Reginy Górniaczyk .