Język polski dla obywateli Ukrainy

Wyjątkowo w najbliższą środę 13 kwietnia nie będzie w Ośrodku Kultury lekcji języka polskiego dla obywateli Ukrainy.

Як виняток, наступної середи, 13 квітня, уроків польської мови для громадян України в Центрі культури не буде. .