Zajęcia relaksacyjne dla dorosłych

Zajęcia z elementami TAI-CHI pozwalające zachować sprawność fizyczną.