Zajęcia

Ośrodek Kultury proponuje różnego rodzaju zajęcia i aktywności dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zajęcia plastyczne

dr Dariusz Głowacki

Na zajęciach zapoznajemy dzieci z podstawowymi zagadnieniami plastycznymi. Dzieci w sposób praktyczny mogą wypróbować co to jest: barwa, światło, bryła, plama, faktura, rytm.

Zajęcia z gry na instrumentach

Jan Gogojewicz, Paweł Szumiło, Wojciech Wincenciak, Maciej Wojtkowiak

Podstawy gry na gitarze akustycznej i klasycznej zawierają naukę gry akordów oraz wykorzystanie gry akordów do konkretnych piosenek.

Uniwersytet Luboński Trzeciego Wieku

Zajęcia relaksacyjne dla dorosłych

Michał Stachurski

EDULAND

Mobilne Centrum Edukacji

Zajęcia w grupach przygotowujące do testów gimnazjalnych (z matematyki, chemii, fizyki, biologii oraz języka polskiego) oraz zajęcia przygotowujące do matury z matematyki i koło matematyczne dla szkoły podstawowej.

Klasa śpiewu rozrywkowego

Małgorzata Żurek

Ośrodek Kultury w Luboniu zaprasza uczniów i osoby dorosłe w każdym wieku na lekcje śpiewu, prowadzone przez wykwalifikowaną absolwentkę Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Lektorat języka hiszpańskiego dla młodzieży i dorosłych

Ewa Bilska

Robotyka

robocik.eu

Na podstawie wspólnych doświadczeń postanowiliśmy poszerzyć krąg naszych działań o nowe tereny. Jako pierwsi dostosowaliśmy nasze zajęcia z robotyki do wymogów programowych.

Spotkania z fotografią

dr Dariusz Głowacki

Cykl zajęć i spotkań poświęconych różnym zagadnieniom związanym z fotografią będzie odbywał się w czwartki, fakultatywnie ze spotkaniami ze sztuką.

Spotkania ze sztuką

dr Dariusz Głowacki

Spotkania ze sztuką są zajęciami skierowanymi dla dorosłych i młodzieży zainteresowanej kwestiami odnoszącymi się do sfery wizualnej.

taniec

Damian

Zapraszamy na zajęcia

Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego

Ośrodek Kultury w Luboniu zaprasza dzieci w wieku 5 – 8 lat do udziału w Dziecięcym Zespole Tańca Ludowego „Lubonie”. Inicjatywa ma na celu promocję kultury i tradycji ludowej wśród najmłodszych.